Zarząd jednostki:

PREZES – dh WALDEMAR KĘSY

v-ce PREZES – dh MARIAN MAZIJ

NACZELNIK – dh SŁAWOMIR MADAJ

z-ca NACZELNIKA – dh LECH TRIEBS

SKARBNIK - dh TEODOR BIELEJEWSKI

GOSPODARZ – dh JAN MADAJ

SEKRETARZ – dh RADOSŁAW GAŁĘŻEWSKI

OPIEKUN MDP –  dh MATEUSZ SOWIŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA OSP MIĘDZYCHÓD

PRZEWODNICZĄCY – dh ROMAN KLIMEK

SEKRETARZ – dh PAWEŁ ŁABUTKA

CZŁONEK - dh ANDRZEJ POSPIESZNY