15-04-2009

Jednostka OSP Międzychód została zadysponowana o godz. 19:00 przez PSK KP PSP do działań związanych z poszukiwaniem zaginionej kobiety . Działania prowadziły dwa zastępy : zastęp SLRt JRG PSP Międzychód oraz zastęp GLM OSP Międzychód.

26-02-2009

Jednostka OSP Międzychód została zadysponowana przez PSP o godz. 9:49 do miejscowego zagrożenia w m. Wielowieś zalana posesja.Działania polegały na wypompowaniu wody z zalanej piwnicy oraz posesji.